Tri dni sa niesol Ždiarom zvuk motorových píl. Už po štvrtý krát sa v Ždiari stretli rezbári, aby na tému medvede vyrezali ďalších mackov.